Hem Ledare Vi måste bemöta hotet mot folkbildningen

Vi måste bemöta hotet mot folkbildningen

Jag besökte nyligen en av de kommuner där politikerna valt att sänka anslaget till folkbildningen. Det finns kommuner som sänker av ideologiska skäl, men det finns också de som har svårigheter att prioritera folkbildningen jämte andra angelägna gemensamma åtaganden. Mitt besök var hos en av de senare. 

Politikerna och tjänstemännen som jag träffade lyssnade när jag lyfte fram alla ideella krafter som studieförbunden kanaliserar. Den absoluta huvuddelen av alla cirkelledare inom studieförbunden är det helt på ideell basis. Några gör det delvis ideellt. Endast några få är cirkelledare på heltid. 

Cirkelledarnas engagemang är värdefullt. Det är värdefullt för cirkeldeltagare och medmänniskor. Men det är också värdefullt för samhället. Många cirkelledare läser den här tidningen och till er vill jag säga: Ni har en oerhört viktig roll. Att leda grupper för att tillsammans lära sig något är att ta ansvar. Ett ansvar som gör gott för många. Den tillit som uppstår mellan människor sprids och bygger också i förlängningen förtroende för vår demokrati. 

Studieförbunden fungerar som en slags infrastruktur för civilsamhället, inte minst inom kärnverksamheten med studiecirklar. Som cirkelledare ska du få stöd och utbildning för att också utvecklas i din roll. Såväl cirkelledarskapet, lärandet och att skapa intresse för ett ämnesområde är viktiga delar för en cirkelledare. Här vill vi som studieförbund hela tiden bli ett allt bättre stöd gentemot dig som studiecirkelledare. 

Folkbildning ger människor egenmakt, motståndskraft och verktyg att bygga ett hållbart samhälle. Folkbildningen behövs nu mer än någonsin, inte minst för att lösa framtida utmaningar. Populistiska och högerextrema partier växer allt starkare i västvärlden samtidigt som digitalisering och automatisering ställer nya krav och utmanar oss på alla plan. Dessutom är klimathotet ytterst allvarligt.

I dessa tider går folkbildningen inte ohotad. På nationell nivå vill Sverigedemokraterna skära ner stödet till folkbildningen med 968 miljoner. På kommunnivå kan vi redan nu se hur Sverigedemokraternas politik slår ner på folkbildningen, i Sölvesborg har nedskärningar blivit en verklighet som äventyrar vår lokala verksamhet och hindrar deltagande för tusentals människor. 

Folkbildningen kan och ska ha modet att stå emot antiliberala och faktaförnekande strömningar. Bildning och pedagogiska verktyg kan hjälpa människor att utvecklas.

Ifrågasättandet av stöd till folkbildningen kommer från olika håll och det måste vi möta.

Prata med politiker, engagera cirkelledare, driv opinion och fortsätt visa upp allt det goda som folkbildningen skapar. Tillsammans kan vi bidra till lösningar.

Nina Larsson, förbundschef