Hem Ledare Upp till kamp för det bildande mötet

Upp till kamp för det bildande mötet

Anders Öhberg, ledarskribent

Vår möjlighet att idag söka information, upptäcka nya saker, se världen, finna ny kunskap ter sig nästan obegränsad. Internet är en fantastisk möjlighet att upptäcka nya saker, bilda sig och skapa nya kontakter.

Den digitala revolutionen sker dagligen och stundligen.

Internetstiftelsen i Sverige (ISS) presenterade nyligen sin årliga rapport www.svenskarnaochinternet.se där man beskriver hur vårt förhållande till olika plattformar hela tiden växer och förändras. Om tio år beräknas i stort sett 100 procent av svenskarna vara uppkopplade via internet. Men vi får inte blunda för den digitala klyftan.

Rapporten visar att många lågutbildade, arbetslösa och sjukskrivna känner sig mindre delaktiga i informationssamhället än personer med högre utbildning. Idag är fortfarande cirka 500 000 svenskar inte uppkopplade.

Samtidigt som digitaliseringen ger oss nya möjligheter måste vi vara ifrågasättande, skeptiska och källkritiska till vad som dyker upp på skärmar och i flödet.

Framtidsforskaren Amy Webb pekade nyligen bland annat på den växande användningen av rösttjänster – röststyrda sök – och nyhetstjänster där nyhetskällorna inte redovisas, vilket ökar manipulationsmöjligheterna. Om sex år är häften av alla interaktioner med datorer röststyrda, enligt Webbs beräkningar.

Nyligen visade en undersökning att nästan varannan person mellan 18-29 år hellre vill se experter istället för regeringen vid makten. Och Harvardforskaren Yascha Mounk visar att ungefär en tredjedel av de unga amerikanerna inte tycker att det är viktigt att leva i en bra demokrati.

Varifrån hämtar dom referenser till sitt ”tyckande” och hur ser de arenor ut där deras åsikter och påståenden ifrågasätts och diskuteras?

1969 utkom boken ”Upp till kamp för Båtskärnäs” (Åke Daun) som beskrev kampen för att rädda ett samhälle när industrin lades ner. Kanske dags för boken ”Upp till kamp för det bildande mötet!”.

I tider när tekniken tar nya språng växer också behovet av mötesplatser. Människors behov av att bilda sig i samtal och kontakt med andra står sig över tid. Mötets betydelse för att bryta åsikter och därmed öka vår insikt och i samtalet korrigera ”fake news” har kanske aldrig varit viktigare än nu. S0m folkbildare vet vi att samtalet är grunden för demokratin.

Då lyssnar vi och diskuterar olika fakta och olika åsikter. Mina åsikter måste ständigt brytas med andra. Det är där som mötet spelar roll.

Men det ställer också krav på att vi som folkbildare ständigt arbetar med att utveckla och stärka våra mötesformer. Det kan handla om att hitta nya, spännande och oväntade mötesplatser i miljöer och på platser där vi idag inte finns. Vidga kretsen av vilka vi bjuder in till våra möten, där sociala medier i alla dess former är bra verktyg. Och framförallt se mötesplatser som viktiga demokratiska arenor.

”Upp till kamp för det bildande mötet” – vem tar upp den kastade handsken?