Hem Åsikt Tillsammans skapar vi framtidens engagemang

Tillsammans skapar vi framtidens engagemang

Bartosz Stroinski, Vice Förbundsordförande, Förbundet Vi Unga / Distriktsordförande, Vi Unga Gävleborg
Bartosz Stroinski, Vice Förbundsordförande, Förbundet Vi Unga / Distriktsordförande, Vi Unga Gävleborg

En av de största utmaningarna som den ideella sektorn just nu står inför är att hålla de ideellt engagerade fortsatt motiverade i en snabbt föränderlig samtid. Det är trots allt de ideella som ÄR organisationen och dess drivkraft, värdering och framtid.

Vi som ledare måste se varje ideell för vad den är, dvs en unik individ med unika behov, förutsättningar och värderingar. Det finns ingen färdig “pulversoppslösning” som får ideella att känna sig motiverade och som fungerar i alla organisationer och för alla individer. Vi människor är alltför olika och komplexa varelser och bredden av organisationer är alltför stor. Det finns dock vissa “ingredienser” som vi alltid måste ta hänsyn till för att hitta motivation hos varje enskild individ.

När vi ska titta på detta har vi en fördel i att vi, på ett eller annat sätt, själva också är ideellt engagerade, vilket gör att vi kan utgå till stor del från oss själva. Men varför engagerar vi oss då? Det kan bero på flera olika saker, såsom värderingar och att känna gemenskap i en stor riksorganisation. Det kan också bero på något så simpelt som att vi vill göra en god gärning, exempelvis skotta snö i det lokala byalaget för att barnen ska kunna gå säkert i trafiken. Vad det än må vara för anledning till engagemanget är det just det som är den huvudsakliga kraften i vår organisation. Det är just sådana kärnor till engagemang som vi ledare i organisationer måste se och fira våra framgångar kring, och på så sätt boosta engagemanget hos de ideella.

Kom ihåg att den ideella tiden är ovärderlig! Rent krasst betyder det ideella arbetet att en person lägger sin värdefulla tid på att göra något utan att få direkt ekonomisk ersättning och utan tvång. Det ideella arbetet sker på grund av att det är viktigt eller känns bra för individen. Det är därför viktigt att se till att dessa personer får lägga sin tid på just det som skapar mest värde för dem och för organisationen de engagerar sig i. Se därför upp med att lägga onödiga och ibland rent administrativa uppgifter på de ideella. Det går ofta att effektivisera bort sådana uppgifter med dagens digitala lösningar eller lägga över dem på eventuell befintlig personal inom organisationen.

Aron Schoug lyfter i hans mycket aktuella bok “Motivera Ideella” en annan viktig aspekt, nämligen att ALLA ideella har ett livspussel som de måste få att gå ihop innan de kan lägga tid på att engagera sig ideellt. I en tid där många knappt hinner pusta ut mellan skola eller jobb, familjetid och pendlande kan det vara riktigt svårt att passa in ännu en pusselbit för ett ideellt engagemang. Vi ledare har en viktig roll i sammanhanget, vilken innebär att vi måste se till att tider och förväntade insatser går att anpassa för att passa in i varje ideells eget livspussel.

Kompetens is the word! Genom att kartlägga vilken kompetens som redan finns i organisationen och på vilket sätt vi kan kompetensutveckla våra ideella kan vi få organisationen att rulla på ännu bättre. Detta samtidigt som vi ger tillfälle för utveckling hos våra ideella, vilken de senare kan ha användning för i övriga livet. Vi skapar en enorm Win-Win effekt!

Alla vi som är ledare – formellt eller ej – måste agera verkliga förebilder. För ett antal år sedan när jag hittade till Vi Unga fann jag en sådan förebild. Hon gav mig uppbackning i allt jag gjorde, uppskattade alla mina insatser och lät mig själv ta styret för just det som jag själv önskade att lägga min tid på. Det är tack vare sådana personer som jag idag fortsatt brinner för organisationen jag engagerar mig i!

Tillsammans skapar vi nu förutsättningarna för framtidens engagemang!

Bartosz Stroinski, Vice Förbundsordförande, Förbundet Vi Unga / Distriktsordförande, Vi Unga Gävleborg