Hem Artiklar Teatern kommer till dig!

Teatern kommer till dig!

Bild: Mats Nilsson

Teater i alla delar av länet. Det blev resultatet av ett unikt samarbete mellan Scenkonst Sörmland, Studieförbundet Vuxenskolan (SV) och Södermanlands Bygdegårdsdistrikt. 

Scenkonst Sörmland, som är en verksamhet i landstingets regi, ville nå ut till ännu fler med sina föreställningar. För att nå målet inleddes förra våren ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Sörmland.  Under våren 2018 har Scenkonst Sörmland turnerat med föreställningen ”Jag kommer härifrån” som bland annat spelats på bygdegårdar i länet.

Katarina Stenberg, verksamhetsutvecklare på SV Sörmland, säger:

– Studieförbundet Vuxenskolan går in som arrangör och vår förhoppning är att fler använder sig av lyxen att få uppleva teater på hemmaplan.

Bygdegårdsdistriktet Sörmland är ytterligare en samarbetspart i projektet 2018.

– Vi ser fram emot att få vara en del i detta samarbete och bidra med bygdegårdarnas unika miljöer som inramning till Scenkonst Sörmlands teater i länet, säger Ulla Johanson, ordförande i  Södermanlands Bygdegårdsdistrikt.

Ulla Johanson känner väl till Studieförbundet Vuxenskolan som bygdegårdarna har samarbetat med sedan länge. Hon säger:

– Jag tror att Södermanland är ett av de bygdegårdsdistrikt i Sverige som har bäst samarbete med SV. Vi jobbar hela tiden med SV som är vårt studieförbund.

När Impuls besöker Vadsbro Blacksta föreningsgård utanför Flen ställer Ulla Johanson och hennes medhjälpare i ordning för en föreställning av ”Jag kommer härifrån”. Skådespelare och musiker är redan på plats. Parkeringen börjar fyllas av bilar denna söndagseftermiddag.

Ulla Johanson, känd för att värna om svenska kakor och bakverk, vill gärna erbjuda något extra gott till kaffet eftersom det väntas en busslast med nyanlända som tillsammans med sina språkvänner ska se föreställningen. SV och Scenkonst Sörmland inleder en unik satsning för bättre etablering av nyanlända och ökad mångfald i Flens kommun.

– Tanken är att personer som håller på att etablera sig i samhället tillsammans med en språkvän ska få möjlighet att gå på teater på en bygdegård och smaka traditionellt svenskt fika. Ja, vara en del av en existerande svensk kulturtradition, säger Katarina Stenberg.

Även till föreställningen i Lindersborgs bygdegård bussades besökare från Flen. Katarina Stenberg:

– Teater och musik är universellt, språkkunskaperna spelar inte så stor roll. En ny och spännande samverkan ger oss möjligheter att visa upp två bygdegårdar för en publikgrupp som hittills inte kommit på besök så ofta.

– Genom teatern kan vi praktiskt slussa in människor i vårt samhälle. Jag hoppas att det kommer många nya besökare till teaterföreställningarna. På så sätt kan bygdegårdarna bidra till att olika grupper i samhället får mötas.

Maria Weisby, scenkonstchef och konstnärlig ledare på Scenkonst Sörmland, håller med:

– Kultur kan bidra till nya möten. Det är en del av vårt uppdrag som vi verkligen värnar om. Därför är vi stolta över att få delta i arbetet med att öka mångfalden på två av länets bygdegårdar.

– Sörmland har få teaterscener och det är en utmaning för Scenkonst Sörmland att nå ut med teaterproduktioner till länets vuxenpublik.  Genom att samarbeta med Studieförbundet Vuxenskolan, som har ett väl upparbetat kontaktnät i länet, och med bygdegårdsdistriktet Sörmland, hoppas vi att fler sörmlänningar får ta del av högkvalitativ teater.

– Scenkonst Sörmlands uppdrag är att vara uppsökande och finnas i hela regionen. Då länets scener generellt är små, har vi anpassat våra produktioner till den förutsättningen. Intima spelplatser och fulla salonger är min förhoppning, säger Maria Weisby.

– Enligt kultursamverkansmodellen och den årliga kulturplanen, som görs med utgångspunkt i de kulturpolitiska målen, ska Sörmlands regionala kultur möta människor i hela länet. Vårt uppdrag i Scenkonst Sörmland är att ge alla barn i åldrarna 5-15 år i Sörmland två scenkonstupplevelser per år. Vi har även uppdrag att konsertera i äldreomsorgen och att vända oss till allmänheten genom musikserier och offentliga föreställningar.

_____________________
Fakta

Våren 2018 gav Scenkonst Sörmland teaterpjäsen ”Jag kommer härifrån” av dramatikern Anders Duus.  I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Sörmland och Södermanlands Bygdegårdsdistrikt gavs föreställningar från 7 april till 20 maj 2018 på bygdegårdar i Sörmland.

Scenkonst Sörmland har inlett samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan Sörmland och ambitionen är att spela angelägen, rolig och tankeväckande teater i intima miljöer, till exempel bygdegårdar.

Pjäsen är en mångtydig och ömsint historia som med humor, värme och igenkänning handlar om ursprung och tillhörighet. Pjäsen tar upp frågor om att flytta, bo kvar och hur platsen vi växer upp på påverkar och formar oss.

Konstnärlig ledare är Maria Weisby, tillika verksamhetsledare för Scenkonst Sörmland.

_____________________

Text: Mats Nilsson