Hem Ledare Rädsla ger inte en hållbar värld

Rädsla ger inte en hållbar värld

Anders Öhberg, ledarskribent

Sommarens torka och bränder satte fokus på klimatfrågan. Många hade nog förväntat sig att detta skulle få större betydelse i valdebatten än det kom att få. Något som minst sagt förvånar.

Nyligen presenterade FNs klimatpanel (IPCC) en specialrapport om nödvändiga åtgärder för att nå målen i Parisavtalet. I Paris enades 195 länder den 12 december 2015 om att målet för den globala uppvärmningen måste vara maximalt 1,5 grad. Parisavtalet byggde i sin tur på Köpenhamnsavtalet från 2009 (COP15) som i sin tur byggde på Kyotoavtalet från 1997, och så vidare. Det behövs internationella överenskommelser men det räcker inte med påskrivna avtal och vackra ord om det inte följs av konkreta insatser.

Den rapport som IPCC presenterade visar att utvecklingen inte går tillräckligt snabbt. Även om de flesta – förutom en del faktaförnekare – är överens om att den globala uppvärmningen måste minska, innebär ju att varje år man ”väntar” krävs det än mer åtgärder kommande år. Professor Johan Rockström menar till och med att vi bara har tio år på oss. OM MAN ÄR klimatförnekare – likt Donald Trump och andra populister – kan man naturligtvis bortse från dessa fakta. Problemet är bara att sanningen även hinner
upp klimatförnekarna. Det gör att den värld dom och vi lämnar efter oss till våra barn och barnbarn blir sämre. Men inte nog med det. Vi lämnar över till dem att fatta mer dramatiska beslut för att komma till rätta med problemen än vad vi kan göra om vi agerar i dag. Men det är också viktigt att klimatfrågan breddas till mer än bara bränder och torka. Ibland kan det kanske till och med bli en negativ klangbotten i diskussionen.

Att bygga ett hållbart samhälle är ett begrepp med en positivare klang. Vi definierar hållbarhet utifrån de tre aspekterna: Social, ekonomisk och miljömässig/ekologisk
hållbarhet. Rädsla, oavsett om den kommer från klimatförnekare som tror att världen stannar av om vi satsar på hållbarhet eller pessimisterna som ser framför sig ett Harmageddon, skapar aldrig förändring. Rädsla blockerar människor att se möjligheter och hitta lösningar.

FÖR EN FOLKBILDARORGANISATION som SV handlar det i stället om motsatsen. När människor möts, lär sig nya saker och vidgar sina perspektiv, föds nya tankar och idéer utvecklas. Den drivkraften stärker samhället. Ett öppet och demokratiskt samhälle är förutsättningen för samhällets och människans fortsatta utveckling.

Den pedagogik som studiecirkeln erbjuder är ett effektivt verktyg för att uppnå detta. Detta behövs också i hållbarhetsarbetet. Omställningen till en hållbar samhällsutveckling
ställer stora krav på människor, stater, företag och organisationer att använda jordens
resurser mer effektivt och på ett rättvist sätt. Men det ställer också krav på att vi tar
tillvara de resurser som varje människa bär på. Det kräver kunskap, insikt och engagemang.

I detta har vi en uppgift och ett ansvar.

ANDERS ÖHBERG
anders.ohberg@sv.se