Nu kompletterar vi papperstidningen Impuls med nyheter och artiklar på webben.

Impuls är en viktig tidning där vi berättar om folkbildning, samhällsfrågor och kulturfrågor i stort. Vårt uppdrag är att bidra till en fortsatt demokratisk utveckling av samhället. Vi vill spegla och berätta om människors rätt att påverka sin livssituation. Det handlar om att skapa engagemang och ge människor inspiration att delta i samhällsutvecklingen. Vi representerar Studieförbundet Vuxenskolan, vårt uppdrag är därför också att höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. Dessutom vill vi bredda intresset för kultur och öka delaktigheten i kulturlivet.

Impuls visar folkbildande verksamhet över hela landet. Vi vill inspirera och informera våra läsare om folkbildningens betydelse för människor i alla åldrar oavsett bakgrund. Tidningen skickas till Studieförbundet Vuxenskolans ungefär 19 000 cirkelledare. Impuls läses också av enskilda prenumeranter såsom privatpersoner, politiker, myndigheter, bibliotek med mera. Vi är väldigt glada över att upplagan på cirka 26 000 tidningar per utgivning växer.

Impuls tar också upp samhällsfrågor både nationellt och globalt.  Vad vill du läsa om? Tipsa oss gärna om personer eller ämnen!  Vi utmanar gärna den så kallade faktaresistensen som förenklat innebär att många av oss är mer intresserade av att få vår världsbild bekräftad än av sanningen. Facebooks flöden genomsyras till exempel ofta av vänner som har samma åsikter och sanningar som oss själva. Sanningar och verkligheter tenderar att formas genom dessa homogena strukturer. Forskare kallar detta för bekräftelsefel. Det innebär att människan omedvetet är selektiv och uppmärksam på information som bekräftar egna uppfattningar. Här vill vi på Impuls spela en roll genom att bredda perspektiven och på ett lättillgängligt sätt förklara händelser och fenomen i vår omgivning.

Kontakta oss gärna!