DET IDEELLA ENGAGEMANGET i Sverige är starkt och visar inga tecken på att minska – drygt hälften av befolkningen enga­gerar sig.

Många vill bli volontärer, framförallt för att stödja och hjälpa andra, och för att på­verka samhällsutvecklingen. Dessutom säger 92 procent av volontärerna att de själva fått ett mer meningsfullt liv.

Det visar en ny rapport om det ideella engagemanget som Volontärbyrån har tagit fram.

– Det är otroligt hoppfullt att se hur volontärerna enga­gerar sig för att tillsammans med andra hitta lösningar på samhällsutmaningar, säger Anna Snell, kommunikations­ansvarig på Volontärbyrån.

– Vi hör ju ofta att vi lever i ett allt mer individualiserat samhälle, men årets Volon­tärbarometer visar att värden som gemenskap, tillit och medmänsklighet är starka drivkrafter för volontärerna. Varannan svensk är ideellt en­gagerad, vilket är helt fantas­tiskt – och dessutom positivt för vår demokrati.

40 PROCENT AV volontärerna via Volontärbyrån är helt nya inom ideellt engagemang, och drygt 50 procent är yngre än 35 år. Volontärerna engagerar sig helst för barn och unga och inom integration och social ut­satthet. Dessutom är så många som fyra av tio volontärer enga­gerade i fler än en organisation.

Aktuella samhällsutmaningar reflekteras i engagemanget, där exempelvis #metoo kan vara en bidragande orsak till att fler väl­jer att engagera sig i frågor som rör kvinnors situation. Även integrationsfrågor engagerar många, och fler nya svenskar vill själva engagera sig ideellt.

– JAG VILL GENOM mitt engage­mang stötta andra ungdomar att komma in i det svenska samhället, att lära känna nya kompisar och nya människor, säger volontären Mahfozullah ”Maffe” Ganji, engagerad i ung­domsorganisationen Tamam Lund och mottagare av utmär­kelsen ”Årets volontär 2017”.

– Jag vill visa för andra att de kan göra skillnad när som helst, det spelar ingen roll när de har kommit till Sverige. Jag vill visa att de kan börja bygga det svenska samhället redan nu. Det betyder så mycket för mig att kunna göra skillnad. Jag har fått allt genom att vara volontär – familj, vänner och ett stort nätverk.

Maria Alsander
VERKSAMHETSLEDARE
VOLONTÄRBYRÅN

FOTO: JOE AHLGREN