Hem Ledare ”Make folkbildning great”

”Make folkbildning great”

Anders Öhberg, ledarskribent

Det har sagts tidigare, men det  tål att upprepas. Folkbildningens styrka är inte de stora retoriska talen eller galorna i Globen. Folkbildning är istället de många människornas insatser, i vardagen, i den lokala miljön.

Genom att ge människor verktyg att utvecklas, öka sin bildning, i dialog med andra få insikt och växa så bidrar vi till förändring. Studieförbunden tillsammans med samlingslokalorganisationer är garanten för att inte kulturupplevelser är förbehållna institutionsbesökarna i huvudstaden och residensstäderna. Det finns skäl att ständigt påminna sig detta.

I grunden handlar det om synen på demokrati och vad som skapar kraft i ett samhälle. Det är viktigt att hålla i minnet att det är människor och inte system eller institutioner som bygger det hållbara demokratiska samhället.

I år firar Studieförbundet Vuxenskolan 50 år som organisation, men vårt arbete sträcker sig 100 år bakåt i tiden. Studiecirkeln – navet i folkbildningen – har många år på nacken men är stadd i ständig utveckling. Någon har uttryckt det som så: Studiecirkeln är död! Länge leve studiecirkeln!” Det är i det goda samtalet som utbytet av erfarenheter och bildning överförs.

Ett annat sätt att uttrycka det är att folkbildningen lever och verkar i nuet. Det goda samtalet  behövs än mer i en värld där information och desinformation sköljer över oss.

”Make folkbildning great” handlar om att se möjligheterna, ge sammanhang, erbjuda lösningar i den lokala miljön och våga stå upp för detta. Visa stolthet och slåss för det vi tror på. Inte för våra organisationers  skull utan för att folkbildningen ger de mervärden som behövs för att ge medborgarna verktyg att agera och förstå i ett samhälle som står inför stora utmaningar.

Men stolthet är inte detsamma som att vara självgod eller leva i en bubbla där man ”klappar varandra på ryggen”. Folkbildningen har en stor utmaning i att verka och finnas i miljöer och bland människor där vi idag är allt för osynliga.

Hur väl svarar vi upp mot detta i vårt vardagliga arbete? Hur ofta tar vi ut svängarna, ger oss in i det okända och söker oss till miljöer där vi också själva blir utmanade och kanske till och med känner oss obekväma. Vi måste ständigt ställa oss frågan hur vi ”make folkbildning great” också på nya och för oss okända arenor.

Det  finns en övertro på att det är politiska institutioner, tjänstemän och institutioner, formella strukturer som är lösningen på framtidens utmaningar. Vårt svar är se folkbildningen  med våra grundläggande värderingar. Låt oss ta plats.

Demokratin  bygger på att medborgarna är aktiva medskapare, inte passiva konsumenter av information. Det blir än mer angeläget i tider när  vi ser hur populistiska aktörer ökar i opinionen, såväl i Sverige som i andra delar av Europa och resten av världen.

Demokratiska värderingar kan – och får – aldrig tas för givna. Det visar historien. ”Make folkbildning great”.

ANDERS ÖHBERG anders.ohberg@sv.se