Hem Artiklar Jag knivhöggs när jag stoppade en våldtäkt av en tonårstjej.

Jag knivhöggs när jag stoppade en våldtäkt av en tonårstjej.

Jag råkade under julhelgen på två killar i färd med att våldta en tonårstjej.
I ögonvrån såg jag någonting märkligt i en skogsdunge. När jag gick dit såg jag två män som stod lutade över en avklädd och misshandlad tjej. Männen reagerade blixtsnabbt och situationen blev mycket våldsam. En av dem drog fram en kniv och högg mig ovanför
ögat medan jag försökte värja mig mot slag och sparkar. Jag var tvungen att bemöta
dem med kraftigt våld för att skydda flickan och mig själv. Männen flydde skadade in mellan husen. Jag sprang inte efter utan gav tjejen min jacka. Hon skakade och höll i mig hårt.

Jag är glad att jag kom förbi, att hon överlevde. Jag fick några rejäla smällar och ett sår ovanför höger öga. Det läker. Det som oroar mig är tjejen och hennes fortsatta liv. Hur hon går vidare. Hur blir hennes framtid?

EUs AGENCY FOR Fundamental Rights (FRA) genomförde 2014 den största undersökningen någonsin om våld mot kvinnor. 42 000 kvinnor intervjuades om sexuellt våld. Nästan hälften (46 procent) av alla kvinnor i Sverige hade utsatts för sexuellt våld.
Enligt Brå är 99,5 procent av sexualbrottsförövarna män. Det sexuella våldet vidmakthåller bristen på jämställdhet mellan män och kvinnor. Många kvinnor begränsar sitt liv på grund av rädslan för att bli utsatta för ett övergrepp. Accepterar vi att hälften av befolkningen har en begränsad livskvalitet och svårigheter att utnyttja det offentliga rummet på samma villkor som män?

Kan vi inom folkbildningen spela en roll för att stoppa det sexuella våldet? Jag tror
att vi till viss del kan göra det. Hur många poliser vi än har så är det tidiga insatser
som kan påverka pojkars värderingar och inställningen till sexualitet. Kanske vi inom folkbildningen kan bidra med vår gedigna erfarenhet av studiecirkelpedagogik? Vad sägs om att skapa ett program som består av samtal med pojkar och unga män kring intimitet, relationer, empati, avvikande sexuella fantasier och djupare medvetenhet om kvinnor och flickor som råkat ut för sexuella övergrepp.

DESSA FORMER AV samtal finns numera i fängelser. Sveriges första program för sexualbrottsförövare förverkligades så sent som 2002. Programmet är frivilligt för
dem som dömts till fängelse för ett sexuellt brott men många avstår från att delta. Det
kanske borde vara obligatoriskt? Även om detta program nu finns inom kriminalvården
behövs betydande insatser göras innan brott begås. Detta skulle folkbildande organisationer kunna hjälpa till med.

Mörkertalet när det gäller sexuella övergrepp är stort enligt Nationellt centrum för kvinnofrid. Endast 10 till 20 procent av de sexuella övergreppen polisanmäls. Det innebär att den verkliga brottsligheten är mycket mer omfattande än vad som syns i statistiken. Det betyder dessutom att många män som begår sexuella övergrepp inte får behandling. För att nå den grupp som inte får behandling och för att öka medvetenheten om respekt
för den sexuella integriteten är det angeläget att arbeta preventivt, exempelvis genom tidiga folkbildande insatser.

I HÖSTAS FICK Sveriges nämndemän möjlighet till en utbildning kring sexuella övergrepp. Studieförbundet Vuxenskolan och organisationen Fatta ordnade utbildningar
för nämndemän i sex städer. Fatta är en ideell medlemsförening som kämpar mot
sexuellt våld och för samtycke i praktik och lagstiftning. Utbildningarna byggde på statistik, fakta och mediauppmärksamhet om sexuella övergrepp. Sådana insatser är exempel på aktiviteter som folkbildningen kan anordna.

John Hillstierna är chefredaktör för Impuls
samt press- och kommunikationschef
på Studieförbundet Vuxenskolan

Foto: Thron Ullberg