Hem Artiklar Intresset för biodling ökar.

Intresset för biodling ökar.

Samtidigt förstår alltfler sammanhangen mellan bins pollinering och vår livsmedelsproduktion.

Efterfrågan på kurser i biodling har bara ökat de senaste tio åren.

– Det är fullt på kurserna i biodling både i städerna och på landsbygden. Det är både män och kvinnor i blandade åldrar som anmäler för att gå en kurs, säger Lotta Fabricius Kristiansen från Svenska Bin.

En nybörjarkurs i biodling arrangeras oftast i samverkan mellan SBR:s (Sveriges Biodlares Riksförbund) lokala biodlarföreningar och Studieförbundet Vuxenskolan (SV). De brukar innehålla både praktik och teori och målsättningen är att man efter en genomförd nybörjarkurs

ska ha fått så mycket kunskap att man känner sig trygg med att skaffa bin och sköta om dem.

Just nu pågår fler än 60 biodlarkurser för nybörjare hos SV. Till det kommer fortsättningskurser av olika slag.

– Det nätverk som biodlarföreningarna erbjuder är dessutom ett fantastiskt bollplank när man har frågor och funderingar kring sin biodling, säger Lotta.

Medvetenheten hos den breda allmänheten om binas betydelse för pollinering av både odlade grödor och den vilda floran har också ökat. Fler förstår att pollinering är en förutsättning för en stor del av vår livsmedelsproduktion.

Just nu pågår flera insatser för att ge stöd åt biodlare och för att ge bin bättre förhållande genom att till exempel ge bina en bra miljö att leva i.

– Det görs insatser på många olika håll för att stötta pollinatörerna och vi vill med nätverket Pollinera Sverige sammanföra olika aktörer som har beröring och intresse för pollineringsfrågan.

– Tillsammans kan de olika aktiviteterna lyftas och få synergieffekter för att stärka insatserna men även synliggöra alla de insatser som görs. Alla kan vara med och bidra på olika sätt, i stort och i smått, säger Lotta Fabricius Kristensen.

Text: Mats Nilsson
Foto: Ingmar Fries