Silversmed Jenny Linde, foto Mats Nilsson

Jenny Linde, silversmed, vet hur man skapar en god stämning i de kurser och studiecirklar hon leder.

Det är stor efterfrågan på kurser i silversmide. Jenny Linde, silversmed och anställd som cirkelledare hos Studieförbundet Vuxenskolan i Göteborg, har kurser tre vardagar i veckan samt två och ibland tre helgkurser varje månad under en termin.

Samt en eller två sommarkurs som pågår i fyra heldagar.

Jenny har varit cirkelledare i silversmide i femton år och varit med från början att bygga upp den funktionella och välutrustade verkstaden i Redbergsskolan i Göteborg.

Det är några saker som hon tycker är viktiga för att deltagarna ska trivas och må bra och samtidigt hämta in den kunskap som Jenny förmedlar om teknik och material.

– Det är en balansgång mellan att berätta sakligt i vilken ordning de olika momenten ska göras och att inte som ledare ta över helt och hållet. Det finns en glädje i att ha skapat något själv och den glädjen och stoltheten ska man inte ta ifrån någon deltagare.

– Alla kan misslyckas ibland och det lär man sig också något av. Konstruktiv kritik är det som gäller. Ibland behöver ett föreslaget arbete diskuteras om det ser för svårt ut. Det kanske inte är rimligt att en nybörjare kan klara av det.

– Samtidigt vill jag inte dämpa kreativiteten hos deltagaren. Den är viktigt att hålla vid liv. Det går kanske att göra på något annat sätt. Att klara av att göra något själv med egna händer lyfter människor. Det får självförtroendet att öka.

Deltagarna kommer med förslag på vad de vill göra. Ingen behöver göra ringar som de aldrig har tänkt använda. Det är synd om det som de själva har gjort bara hamnar i en låda, anser Jenny.

Nybörjare i de olika studiecirklarna – just nu har Jenny fem cirklar – plockas in i redan befintliga grupper med deltagare som har lite vana. Det gör att det blir dynamik i gruppen, menar Jenny:

– De ger varandra inspiration.  Det blir en blandad grupp där deltagarnas arbeten kan ge förståelse för vad som är möjlig samtidigt som nybörjarna kan få full fokus från mig. På så sätt bidrar alla.

– Vore det bara nybörjare i gruppen skulle varje deltagare behöva vänta på hjälp. Alla vill ju komma igång så fort som möjligt.

Jenny tycker att den långa sommarkursen är idealiskt upplagd. Det är ett effektivt sätt att komma in i ämnet.

– Vi kan låta verktygen ligga framme så länge kursen pågår. Ingen behöver städa efter dagen eller ta med sig sina arbeten hem innan de är färdiga.

Jenny, född och uppvuxen i Göteborg, är utbildad informatör på Göteborgs universitet och IHM, en privat handelsskola i bland annat marknadsföring, och arbetade tidigare som projektledare inom utbildningsbranschen. Hon omskolade sig till silversmed när hon tröttnade på kontorsarbete och längtade efter att få ge näring till sin kreativitet.

Efter utbildning på bland annat folkhögskola och silversmedsutbildning på Nääs Hantverk och Designlinje har hon både ämneskunskap och pedagogiskt kunnande.

Hon ser flera anledningar till att silversmide är ett populärt ämne:

– Vissa delar av hjärnan vilar när man jobbar med händerna. Det är lättare att glömma bekymmer i vardagen. Dessutom vill de flesta människor bli sedda och få beröm för vad de gjort. Det är vanligt att deltagarna gör till exempel smycket som de tänker ge bort i present.

Några av Jennys tidigare deltagare har gått vidare i sin utbildning och blivit yrkeskunniga silver- och guldsmeder.

En lite ovanligare kurs som Jenny också leder är sandgjutning, där deltagarnas silverskrot kan kommer till användning. Då kommer deltagare från hela södra Sverige och även från Norge.

– Återanvändning ligger i tiden, miljötänk. Det är dessutom även en hel del pengar att spara på att ta tillvara spillet.

Text och foto: Mats Nilsson