Hem Artiklar Existentiell hälsa handlar om hur vi tänker

Existentiell hälsa handlar om hur vi tänker

Cecilia Melder Foto EliotEliot

Existentiell hälsa handlar om hur vi tänker, känner och handlar i vårt liv. Det är ett nytt område i Sverige men betydligt mer etablerat internationellt.

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) har medverkat till att ta fram samtalskort som utifrån existentiella frågor ger människor verktyg att må bättre.

Cecilia Melder är teologie doktor i religionspsykologi med inriktning existentiell folkhälsa. Hennes avhandling ”Vilsenhetens epidemiologi” från 2011 har fått stor uppmärksamhet och öppnat dörren för ämnet existentiell hälsa i Sverige.

Cecilia Melder använder sig av Världshälsoorganisationens (WHO) åtta aspekter som påverkar existentiell hälsa. De fanns med i en enkät som WHO tagit fram för att mäta livskvalitet. Några av dem är ”meningen med livet”, ”tro som resurs”, ”harmoni och inte frid” och ”förundran över livet”.

Hon har tillsammans med Lena Bergquist, metodutvecklare och utbildare inom SV Västmanland skapat samtalskort som en metod att jobba med existentiell hälsa:

Lena Bergquist  är i grunden kommunikationsvetare, samtalsterapeut och teolog. Nu arbetar hon på SV inom Arvfondsprojektet Tillsammans för psykisk hälsa.

-För fyra år sen läste jag Cecilia Melders avhandling om existentiell hälsa. Jag tyckte att den var fantastiskt bra och tänkte att det är viktigt att folkhälsan får ta del av denna forskning, säger Lena Bergquist.

-Jag kontaktade Cecilia och föreslog det pedagogiska verktyget ”samtalskort”. Man kan säga att vi ”hällde” ner delar av Cecilias resultat i samtalskorten och där finns de nu i form av samtalskort för alla som önskar att lära sig mer om existentiell hälsa.

Samtalskorten har givits ut av SV. De riktar sig till allmänheten och alla professioner. De används både av enskilda personer och studiecirklar, självhjälpsgrupper inom skola, vård och omsorg samt i arbetsmarknadssatsningar.

-När man utifrån samtalskorten pratar om till exempel vad tillit är för var och en i en grupp får man inspiration av andra. Man lär känna sig själv bättre och kan göra mer konstruktiva val. Då blir det lättare att hantera livets svårigheter.

Lena Bergquist håller föredrag och utbildar i existentiell hälsa och samtalskorten. Inom SV kan man bilda en samtalsgrupp och använda sig av samtalskorten. Hon har haft cirkelverksamhet för både unga och äldre personer som vill uppnå en bättre balans i livet.

 

”Frön till livsmod och livsglädje”

SV har gett ut och kommer snart att ge ut ännu fler varianter av de ursprungliga samtalskorten. Lena Bergquist är samtalsterapeut med trädgårdsterapeutisk inriktning. Hon har även gjort samtalskorten ”Frön till livsmod och livsglädje”. De utgår från ett grönt tema med naturen som plats för återhämtning och personlig utveckling:

-Jag har själv använt de gröna samtalskorten inom ett ESF-projekt för långtidsarbetslösa som Svenska kyrkan erbjuder i Hedemora och utvärderingarna har varit positiva.

Lena Bergquist berättar att ett arbetshäfte ”Guldkornshäfte om existentiella frågor för lösningsfokuserade samtal” precis har tagits fram och provas nu på ett flertal platser i Västmanland. I häftet används lösningsfokus som samtalsmetod om de existentiella frågorna.

Många av Västmanlands kommuners verksamheter använder just den metoden inom till exempel socialtjänsten, därför skapades ”Guldkornshäftet” för att underlätta arbetet med de existentiella frågorna. Arbetshäftet gjordes i samverkan med Sussan Öster, metodutvecklare vid Kompetenscentrum för hälsa inom Landstinget Västmanland.

SV kommer från centralt håll att ge ut samtalskort med bilder till hösten 2017. De är riktade till personer som har funktionsvariation eller inte kan svenska. SV kommer att ge utbildningar i hur man arbetar med samtalskorten inom integration och funktionsvariation.

Exempelbilder att presenteras vid en utvecklingskonferens inom funktionsnedsättning den 15-17 maj.

Maria Ortler

 

Detta är ett sammandrag. Läs hela artikeln i Impuls!