Hem Artiklar Edwards farfar låg bakom SV

Edwards farfar låg bakom SV

Edward Forslund arbetar inom Studieförbundet Vuxenskolans
(SV) musikverksamhet. Hans farfar Erik Forslund var synnerligen delaktig i att Studieförbundet Vuxenskolan (SV) bildades.

Om detta visste Edward ingenting förrän hans mamma Sanne började plocka ned kartonger med gamla foton och tidningsurklipp från vinden för att katalogisera dem.

Edward Forslund växte upp på släktgården Stora Klintegårda i Väskinde, norr om Visby på Got- land. Nu bor han i Göteborg och ar- betar som samordnare och kommu- nikatör för SVs musikverksamhet. Han flyttade från Gotland för tio år sedan, hamnade i Göteborg och bör- jade jobba på Orust.

– Jag började som ledare i ukulele och verksamhetutvecklare i SV på Orust, berättar Edward.

ATT HANS FARFAR var  en  riktig  kändis i folkbildnings- och bondekretsar på 40-, 50- och 60-talen hade han ingen aning om just då. I år när Studieförbundet Vuxenskolan (SV) fyl- ler 50 upptäckte han att hans farfar Erik Forslund var en av de mest aktiva personerna för att bilda ett nytt studieförbund genom att slå ihop två befintliga studieförbund. Erik Forslund var ordförande i det ena av de två studieförbunden, Svenska Landsbygdens Studieförbund.

– Det är märkligt att jag först på senare tid fått reda på hur mycket farfar egentligen betydde för att bil- da Och så börjar jag också i SV utan att veta att farfar var så aktiv i folkbildningsvärlden.

– Det är tack vare mammas arbete med att gå igenom aalla gamla tidningar och foton som intresset har vaknat. Inte minst roligt är det att läsa alla hyllningstelegram till far- far när han fyllde 50 år 1965. Tyvärr gick han bort samma år så han fick aldrig själv uppleva när SV bildades.

ERIK FORSLUND VAR också drivande i ungdomsfrågor och var en av dem som såg till att Vi Unga, SVs barn- och ungdomsorganisation, bildades.

Erik Forslund kallades ibland för vikingahövdingen på Gotland, att döma av tidningsurklipp som mam- ma Sanne bringat ordning i.

– Farfar var en av de ledande på Centerpartiet på Gotland och hade massor med förtroendeuppdrag inom jordbrukets organisationer, teater, kultur, skola och folkbild- ning.

”Erik Forslund har liknats vid en ’vikingahövding’ som står i skeppets för och pekar ut kursen och som människor är villiga att följa”, skri- ver Anders Johnson i en ny bok om SVs historia.

ERIK FORSLUND BLEV distriktsstudieledare i SLS 1938 och invaldes i studierådet (förbundsstyrelsen) 1944. År 1951 genomfördes en utredning inom SLS och SLU i syfte att ge ungdomsverksamheten en fastare form. Namnet Vi Unga kom till på hösten samma år.

Året efter utsågs ett förbundsråd med Erik Forslund som ordförande och Uno Larsson som sekreterare. Efter det att Skolöverstyrelsen 1954 hade avslagit en ansökan om statsbidrag till Vi Unga, eftersom detta inte var någon självständig organisation, vidtogs förberedelser för att ombilda Vi Unga.

Den 18 juni 1955 kunde Förbun- det Vi Unga sålunda konstitueras i Ordenshuset Lugnet i Borås. Erik Forslund utsågs till ordförande och Uno Larsson till förbundssekreterare.

– Det finns bilder och artiklar om väldigt mycket som farfar gjorde, säger Edward Forslund. Materialet räcker nästan till ett litet museum!

Text: Mats Nilsson