Hem Åsikt Dialog om EU behövs

Dialog om EU behövs

Ann Linde, EU- och handelsminister, skriver på DN debatt om att Sverige ska vara en stark röst i EU. Det är bra att regeringen lyfter fram frågan om behovet av bred dialog och kunskap. Ann Linde kommer med många bra inspel, men det går att göra mycket mer. Några exempel: Vi på Studieförbundet Vuxenskolan föreslår att all offentlig information om EU ska publiceras på lättläst svenska. Det är viktigt, till exempel för nya svenskar och personer med intellektuell funktionsnedsättning.  Det är också viktigt att ta med hela Sverige i det offentliga samtalet. Därför borde den statliga myndigheten Sieps, Svenska Institutet för europapolitiska studier, förlägga minst 50 procent av sina aktiviteter i andra delar av landet än Stockholms innerstad.

Studieförbundens verksamhet uppmuntrar till aktivitet, ökad kunskap och opinionsbildning. Tillsammans ökar vi delaktigheten. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Nina Larsson, förbundschef, Studieförbundet Vuxenskolan