Hem Ledare Demokratisamtalet viktigare än valet

Demokratisamtalet viktigare än valet

Anders Öhberg, ledarskribent

Partierna har stängt valstugorna. TV-studierna släckt sina kameror. Valresultatet är klart. Arbetet är i full gång föra att forma nästa regering.

Under en valrörelse flödar samtalet och många, många människor engagerar sig, testar sina åsikter och ger sig in i samtal som man annars inte beträder. Man vågar spänna ut bågen och testa sig. Valrörelsen blir därmed – naturligtvis också med alla sina svarta stunder – en demokratins arena som det finns all anledning att vara stolt inför.

När medierna minskar sin politiska bevakning och sociala medier återgår till vardagen tenderar samtalet kring angelägna samhällsfrågor att minska i omfattning. Fokus flyttas.

Att driva den politiska debatten är partiernas uppgift men att stimulera det vidare demokratiska samtalet är en uppgift för oss alla. Här har vi som folkbildare inte bara ett viktigt uppdrag utan också en stor möjlighet att vara med och sätta agendan inför nästa omgång val – 2022. Däremellan har vi också ett EU-val på senvåren 2019.

Man skulle kunna hävda att när valrörelsen är över, startar vårt jobb. Vi är inte ensamma. Långt därifrån men vi har ett tydligt uppdrag formulerat i statens syfte med folkbildningen: ”Statens syften med stödet till folkbildningen är att stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.”

Sällan har väl det uppdraget känts mer angeläget än nu. I tider när klimathotet accelererar, integration och mångfaldsfrågor är av avgörande betydelse för vår samhällsutveckling, antidemokratiska krafter smyger runt i buskarna, frågan om utveckling i hela landet blir allt viktigare och ungdomars psykiska hälsa hamnat i fokus – så finns det många anledningar för oss i SV att erbjuda mötesplatser och studiecirklar för att bryta åsikter och samtala. Det goda samtalet är grunden för att utveckla demokratin.

Bra, skarpa, nydanande mötesplatser och verksamhetsformer, där finns våra verktyg. Verktyg som ger många möjligheter att komma till tals, få möjlighet att bryta sina tankar och höja sin bildningsnivå. För SVs del har vi möjlighet att utveckla detta i samverkan med alla våra samverkande organisationer bland vilka bl a ingår fyra demokratiska partier och organisationer med djup förankring i breda grupper.

För oss i SV finns ytterligare en dimension och det är att tillse att samtalet blir tillgängligt för alla. Vår modell för detta är lättläst.

…om vi vill förbli människor finns bara en väg att gå, vägen in i det öppna samhället. Vi måste gå in i det okända, osäkra och otrygga, och användande det förnuft vi äger för att planera så gott vi kan för både säkerhet och frihet.” Så skriver filosofen Karl Popper i sitt verk ”Det öppna samhället och dess fiender” (1945).

Det öppna samhället förutsätter ett bra samtalsklimat där alla får möjlighet att komma till tals och bryta sina åsikter. Det är där som folkbildningen vill och ska vara. Vi har fyra spännande år framför oss. Och sedan ytterligare fyra, och ytterligare fyra…« 

ANDERS ÖHBERG anders.ohberg@sv.se