Robert Karlsson och Maya Lindvall har de senaste månaderna träffat tusentals skolungdomar på högstadiet och gymnasiet i Skövde och närliggande kommuner. Uppdrag: Att få igång nya Vi Unga-föreningar och starta studiecirklar inom Studieförbundet
Vuxenskolan.

Både Robert och Maya jobbar för Studieförbundet
Vuxenskolan (SV)/Vi Unga Skaraborg med bas i
Skövde. Vid sidan om är de engagerade i Vi Unga via Skövde Skateboardförening både som medlemmar och ledare. Föreningen är ett par år gammal och har cirka 800 medlemmar. I mitten av augusti förra året började de att besöka skolor för att starta fler Vi Ungaklubbar och studiecirklar i SV.

De har hela Skaraborgs län som arbetsfält och åker till skolor, där
lärarna har kontaktats i förväg, och håller en del av en lektion eller träffar eleverna på lunchrasten. För att få ytterligare uppmärksamhet för kampanjen har Cecilia Kallin, artist och en av medlemmarna i gruppen Timotej, varit med på en turné i skolorna tillsammans med Maya och Robert. Turnén gick under namnet Proffskultur.

De första frågorna Robert och Maya brukar få från eleverna är kort och gott vilka de är och vad Vi Unga är och gör.

– Väldigt få har känt till att de kan få hjälp med att komma igång med en förening, säger Maya.

– Följdfrågan brukar bli hur mycket det kostar. När vi säger att
det inte kostar något, att de får all hjälp de behöver i början och att de själva får bestämma och ta beslut i föreningen, blir de positivt inställda. Strax före jul hade 13 nya Vi Ungaföreningar
blivit registrerade. Ytterligare några var på gång. Målet är 20
nya föreningar och/eller studiecirklar i Studieförbundet Vuxenskolan, som är Vi Ungas moderorganisation. Antalet studiecirklar har också ökat tack vare den uppsökande verksamheten i skolor.

– Det är intresset som styr eleverna och vad de vill göra. Det har kommit igång, säger Robert.

Vi Unga-föreningar med unga hundägare, Pokemon, graffiti, en teaterförening och några som bakar tillsammans är några exempel på nystartade föreningar. En förening med ensamkommande flyktingbarn vill lära sig mer om Sverige och har det som sitt stora intresse. Både Maya och Robert pratar
mycket om folkbildning och att en stor och viktig del i föreningslivet är den demokratiska aspekten.
Projektledare är Tobias Johansson, som till vardags är verksamhetsutvecklare i SV musik/ungdom Skaraborg. Han betonar också föreningsliv i unga år som en skolning i demokrati men också att SV och dess ungdomsorganisation Vi Unga kan integreras mer än i dag.

– Vi Unga kan få igång studiecirklar i SV, vilket ju Maya och Robert lyckats bra med. Vi vill vara en del av vardagen i ungdomarnas liv. Vill de inte starta en förening eller gå i studiecirkel just nu kan det bli aktuellt längre fram i livet.
Eftersom Maya och Robert är Skövdebor blir de numera igenkända på stan bland de elever de träffat. Flera av ungdomarna i högstadiet och gymnasiet är också med i Skövde
Skateboardförening och deltar i aktiviteter med Maja och Robert som ledare.

 

TEXT MATS NILSSON FOTO DAVID MOBERG